ACN GreenLine

Water in (zowel recirculerende als niet recirculerende) koud- en warmwatersystemen bevat verontreinigingen die uiteindelijk de vorming van biomassa kunnen veroorzaken.  Overmatige biomassa kan leiden tot verstoppingen, corrosie, stankoverlast én kan een gevaar vormen voor de gezondheid.

De middelen uit ons ACN Greenline-assortiment voorkomen vervuiling en daarmee de vorming van biotopen bij koel- en proceswater en bij luchtbehandelingssystemen.  We hebben een breed spectrum aan biociden, allen met een wettelijk voorgeschreven CTGB-toelating voor gebruik in Nederland.

Voordelen bij inzetten van ACN GreenLine

  • Sterk afdodende werking op zowel algen, schimmels, gisten, bacteriën als virussen
  • Lage impact op de corrosiesnelheid van metalen
  • Productafhankelijk binnen enkele uren biologisch afgebroken
  • CTGB toegelaten

Meer weten over ACN GreenLine?

Onze andere producten