Diensten

Elk systeem, elke installatie en elke leiding met een industriële toepassing vrij van corrosie, afzettingen en biologische vervuiling. Dat is waar wij naar streven. Laat water werken. Ons aanbod is toegespitst op de volgende situaties en installaties:

Ketelwater

Teruggebracht tot de kern treden er bij installaties met stoomketels vroeg of laat zeven problemen op: afzettingen, vervuiling of verstopping, onzuiverheid, corrosie, oververhitting, scheurvorming en waterverlies. Als we ketelwater op de juiste manier behandelen, voorkomen en beperken we dit soort problemen grotendeels. Door toevoeging van moderne, hoogwerkzame dispergeermiddelen en alkaliserende en filmvormende aminen voorkomen we ketelsteen, afzetting van oxiden, neutraliseren we CO2 in de condensaat-fase en beschermen we onder andere de voedingstank, economizer, stoomketel, condenspotten en condensaatleidingen. Zelfs als er sprake is van enige dagen stilstand. Installaties blijven zo in topconditie en de suppletie blijft tot een minimum beperkt. Dankzij schone oppervlakken en lage verliezen is het brandstofverbruik laag.

Koelwater

In veel industriële omgevingen speelt koeling een cruciale rol. In veruit de meeste gevallen wordt (koel)water gebruikt voor het ‘transporteren’ van energie. De kwaliteit van het koelwater staat in direct verband met het rendement van een installatie. Alles draait om het voorkomen van corrosie, afzettingen en biologische vervuiling. Bij een optimale waterbehandeling is de controle op processen maximaal en worden operationele kosten, waterverliezen en milieuschade aanzienlijk verminderd.
Om installaties 24/7 optimaal te laten presteren zetten we vaak onze ACN Blueline 173 in. Hiermee brengen we via het koelwater een monomoleculaire en gasdichte filmlaag aan op het metalen oppervlak van het gehele koelsysteem. Ook onder corrosieve omstandigheden is het effect hiervan direct enorm. Belangrijk voordeel ten opzichte van conventionele behandelingsmethodes is dat hardheid in suppletiewater niet nodig is. Omdat de vorming van hardheid daardoor wordt voorkomen, kan koelwater veel verder indikken. Hierdoor zijn waterverliezen minimaal en vallen operationele kosten een stuk lager uit.

Watervoorbehandeling

Bij veel installaties wordt water ingezet voor het verplaatsen en verdelen van warmte of energie. Daarbij is het het noodzakelijk om water voor te behandelen, ter voorkoming van afzetting, corrosie of microbiologische vervuiling. De specifieke keuze voor een behandelingsmethode is sterk afhankelijk van de oorsprong en de toepassing van het water. Mogelijkheden voor waterbehandeling zijn er genoeg. Denk aan zandfilters, ontijzering en ontmanganing, ontsmetting, ontharding, omgekeerde osmose en volledige ontzouting. We kunnen hierin adviseren, maar ook de uitvoering volledig op ons nemen.
Verzorgen we het hele proces, dan stemmen we de configuratie van onze voorbehandeling (in nauw overleg) af op de toepassing en het soort water (zoals zeewater, oppervlaktewater, bronwater, leidingwater of proceswater). Dankzij een constante waterkwaliteit -in de juiste samenstelling- blijven systemen en installaties voortdurend in topconditie.

Gesloten systemen

Grootste uitdaging bij gesloten watervoerende systemen in de industrie en utiliteitsbouw is het voorkomen van corrosieschade en verstopping door (corrosie)producten. Slaag je hierin, dan is de aan- en afvoer van warmte of koude door middel van water of een mengsel van water en glycol geborgd. Elk gesloten systeem is anders samengesteld. Bovendien variëren omstandigheden en condities enorm. Denk aan verschillende waterkwaliteiten, verschillende toegepaste metalen of metaallegeringen of grote verschillen in contacttemperaturen.
Er zijn meerdere oplossingen en technieken mogelijk: kiezen we (uiteraard in overleg) voor een methode met filmvorming, dan wordt niet alleen het water geconditioneerd, maar beschermen we ook het waterzijdig metalen oppervlak actief tegen corrosieprocessen. Zelfs als er sprake is van een regelmatige of continue inbreuk van zuurstof. Dankzij het feit dat de gesloten systemen onaangetast blijven, blijven ze schoon en functioneren ze optimaal.

Onze producten