ACN BlueLine

Alle open recirculerende koelsystemen en “once through” koelsystemen met hard tot volledig onthard of zoutvrij suppletiewater.
Voor het voorkomen van vervuiling en corrosie in open recirculerende en “once through”-koelsystemen zetten we middelen in uit onze ACN BlueLine. Deze bevatten een bijzonder hoge kalkdispergering, waardoor (ook bij een hoge hardheid in suppletiewater) spuiverliezen tot een minimum worden teruggebracht. Bovendien is het zo dat de corrosiesnelheid ook bij gebruik van volledig onthard suppletiewater minimaal is, dankzij een andere benadering van koelwaterbehandeling. Onze kalkstabilatoren zijn volledig biologisch afbreekbaar en onze producten zijn ook beschikbaar in  N- en P-vrije varianten.

Algemeen

Bij watervoerende systemen ontstaat er (op termijn) vervuiling met kalk- of ijzerhoudende afzetting, aantasting door corrosie en vervuiling door biomassa. Reduceren, vertragen of voorkomen van dit proces is mogelijk door de juiste waterbehandeling in te zetten.

Voordelen bij inzetten van ACN BlueLine

  • Sterke kalkdispergering
  • Duidelijk lagere spuiverliezen
  • Hardheidsvrij suppletiewater mogelijk
  • N- en P-vrije middelen
  • tot 100% biologisch afbreekbaar
  • Gunstige ABM-beoordeling
  • Conform laatste Europese regelgeving

Meer weten over ACN Blueline?

Onze andere producten