ACN RedLine (200, 300, 400, 500 en 600)

Zonder ingrijpen ontstaat bij stoomketelinstallaties op termijn vervuiling van het verwarmd oppervlak, corrosie of natte stoom. Ook in het nageschakeld leidingnet ontstaat corrosie.
Met middelen uit het ACN RedLine-assortiment conditioneren we stoomketelinstallaties*, waardoor vervuilingspotentieel en de corrosiesnelheid sterk afneemt.

De ACN RedLine500-serie is gebaseerd op de meest moderne filmvormende technieken, waarmee problemen bij stoomketelinstallaties vergaand voorkomen worden. Speciale organisch filmvormende componenten schermen de gehele installatie inwendig af van water, zónder de warmteoverdracht nadelig te beïnvloeden. Hierdoor blijft vervuiling, corrosie en erosie beperkt tot een minimum, ongeacht doorlopend wisselende waterkwaliteit. Dankzij deze manier van conditioneren is het niet langer noodzakelijk om fosfaat, natronloog of zuurstofbinders te gebruiken.

(*) toepasbaar bij de conditionering van installaties tot 80 bar en een stoomtemperatuur van 300°C. Ook toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie, waar direct contact is tussen stoom en product, conform FDA §173.310-aanbeveling.

Voordelen bij inzetten van ACN RedLine

  • Toepassing van geconcentreerde middelen
  • Zowel ‘single substance’ als kant-en-klare mengproducten
  • All organic programma leverbaar

Meer weten over ACN RedLine?

Onze andere producten