ACN YellowLine*

Bij gesloten ijs-, koud- en warmwaterinstallaties ontstaat corrosie en vervuiling door magnetiet, andere oxiden en hardheidszouten.

Met onze ACNYellowLine-producten beperken we vervuiling en corrosie tot een minimum, door gebruik te maken van de meest actuele technieken. Speciale organische filmvormende componenten schermen de gehele installatie inwendig af van water, zónder de warmteoverdracht nadelig te beïnvloeden en ongeacht doorlopend wisselende waterkwaliteit. De kans op stilstand of capaciteitsproblemen bij installaties vermindert hierdoor aanzienlijk.

(*) geschikt voor conditionering van gesloten ijs-, koud- en warmwaterinstallaties van -5°C tot 180°C.

Voordelen bij inzetten van ACN YellowLine

  • Corrosiepreventie in het leidingnet
  • Sterke verlaging van de corrosiesnelheid
  • Sterke verlaging van overmatig gevormd magnetiet
  • Stabiele doseerhoeveelheid

Meer weten over ACN YellowLine?

Onze andere producten